> Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat de hier gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is of fouten bevat. Hoewel Thermobeeldcamera.nl / OMTools BV zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan OMTools BV niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. OMTools BV wijst derhalve alle aansprakelijkheid af. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OMTools BV.

Thermobeeldcamera.nl / OMTools BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, inbreuk op auteursrechtelijk beschermde werken of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Thermobeeldcamera.nl / OMTools BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet van derden afkomstige - informatie op deze website. OMTools BV behoudt zich het recht voor om door derden verstrekte informatie te wijzigen en/of te verwijderen indien de door derden verstrekte of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van andere internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van OMTools BV.

Thermobeeldcamera.nl / OMTools BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. OMTools BV zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal OMTools BV deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. OMTools BV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »